Spring til indhold

FATS

- er et projekt, hvor mænd i 50érne eller 60érne er med til at udvikle indsatser, metoder og aktiviteter, som skal være med til at gøre det lettere for mænd at gå fra arbejdsliv til seniorliv. I projektet inddrager vi også i Vordingborg Kommune blandt andre faglige organisationer, lokale virksomheder, det lokale foreningsliv og landsdækkende frivillige organisationer i udviklingsarbejdet.

Projektet hviler på et fundament af forskningsbaseret viden fra Københavns Universitet koblet med praktisk viden fra de tre kommuner - Vordingborg, Vejle og Aarhus, som er med i projektet. Formålet er at afsøge nye veje og skabe grobund for et seniorliv med høj livskvalitet og trivsel. 
                              

Projektet er et partnerskab mellem Vordingborg Kommune, Vejle Kommune, Århus Kommune og Københavns Universitet, og er etableret for at udvikle fælles, videns baserede tiltag, som kan styrke mandlige borgere i overgangen fra arbejdsliv til seniortilværelse. Partnerskabet er rammen om en række lokale aktiviteter og samarbejdet sikrer, at erfaringsopsamling og nye tiltag søsættes i tæt dialog med de involverede mænd og baseret på afprøvede metoder. Partnerskabet deler løbende viden og udvikler i tæt samarbejde modeller og velafprøvede koncepter, som også kan anvendes i andre geografiske og sociale sammenhænge. 

Projektet er 3-årigt og vil i Vordingborg Kommune trinvis udvikle, afprøve og forankre tiltag og koncepter, som kan sikre varige forandringer hos den enkelte mandlige borger og samtidig sikre en god forståelse på samfundsplan. Projektet er støttet af Nordea-fonden med 17 millioner kroner ud af et samlet budget på 30 millioner kr.  Morten Olsen, tidligere professionel fodboldspiller og landstræner for det danske herre A-landshold, er i Vordingborg Kommune ambassadør for projektet.

Link til indslag på tv2east om mænd, der hjælper mænd

Du kan læse mere om projektet og partnerskabet på Center for Sund Aldring